Siden det her er snakk om utleie av studentboliger gjelder andre regler en vanlig for depositum. Renter på depositumskontoen tilfaller utleier, depositum settes inn på en felles depositumskonto hos utleier. (jfr. husleieloven § 11-2 / § 3-5).