Leietaker er ansvarlig for at boligen er rengjort tilfredsstillende og tømt for private eiendeler før innlevering av nøkler og vaskebrikke.

Følg: Sjekkliste for renhold av din bolig ved utflytt.

Nøkler må være samlet på en nøkkelring (ikke løse) og leveres i vår nøkkelsafe dropbox utenfor Servicekontoret i Storgata 65, (vis-a-vis Joker butikken) senest innen kl. 11:00 om morgenen, den datoen kontrakten avsluttes.

Etter du har levert nøklene til boligen din vil vi kontrollere renholdet på boligen.

Avvik på renhold på boligen vil bli informert om i etterkant pr. mail og innebærer et minimum gebyr på 500 kr pr. time. I tillegg kommer gebyr for eventuelle skader eller mangler på boligen.

Husk at det IKKE er tillatt å sette igjen møbler og andre private eiendeler i boligen eller i fellesarealer.

Ta kontakt med Boligkontoret dersom du har større møbler du ønsker å kaste, så kan de veilede hvor dette kan kastes.