Du må være:

  • Mellom 18 og 36 år
  • Elev eller student i Oslo/Akershus fylke enten ved skole, høyskole eller universitet som er godkjent av lånekassen
  • Lærling i Oslo/Akershus

Krav til dokumentasjon:

  • Studenter ved høgskole/universitet: Skjermbilde av aktive emner på Studentweb https://fsweb.no/studentweb/samt gyldig semesterkort
  • Lærlinger: Signert kontrakt (og siste lønnsslipp dersom kontraktstart er tilbake i tid)
  • Elever ved VGS: Signert og stemplet bekreftelse fra skolens administrasjon på fagsammensetning + antall skoletimer.

Voksenopplæring og norskkurs er ikke tilstrekkelig for å søke bolig, men vurderes dersom det også kan dokumenteres at fag tas ved siden av slik at det utgjør et fulltids-studie.

Internasjonale studenter må i tillegg laste opp oppholdstillatelse og kopi av pass.