Storgata-Området er regulert av Aimo Park. Ved inn- og utflytting kan midlertidig parkeringsbevis hentes fra Aimo Park sin parkerings-Pad i vår resepsjon i åpningstiden. Det er ikke mulig å hente dette utenom kontorets åpningstid. Merk at du må skrive inn registreringsnummer på bilen samt. mobilnummeret ditt. Parkering er da lovlig i 2 timer fra billetten registreres. Parkering er kun tillatt på umarkert plass utenfor huset du skal flytte inn.

Dersom du flytter inn utenfor vår åpningstid må du selv passe på bilen ved innflytt/utflytt og det foregår på eget ansvar.

Københavngata 10– Garasjen er regulert av Aimo Park. Ved inn-og utflytting kan man benytte en av de to parkeringsplassene som er merket med inn/utflytt inntil rampen i garasjen. Max. tid for å stå ved rampen er 30 min. Fra rampen har du tilgang til dør inn til heisområdet. Hvis begge plassene er opptatt kan man få midlertidig kundeparkeringsbevis fra Joker utenfor Københavngata 10. Ta kontakt med betjeningen for mer informasjon.

Gøteborggata 8B
Det er vanlig gateparkering utenfor Gøteborggata 8B. Parkering skjer på eget ansvar.

Wilsesgate 3 A/B
Det er vanlig gateparkering utenfor Wilsesgate 3 A/B. Parkering skjer på eget ansvar.

Trondheimsveien 37
Det er vanlig gateparkering utenfor Trondheimsveien 37. Parkering skjer på eget ansvar.

Sandakerveien 76
Garasjen er regulert av Aimo Park og av Europark. Det er ikke mulighet for å parkere bilen i garasjen, kun benyttes til kortvarig avlessing/pålessing av flyttelass der man ikke forlater bilen. Nærmest mulig heis til B bygget er i øverste plan til høyre når man kjører inn. Nærmest mulig heis til A-bygget er på nedre plan. Parkering på eget ansvar.