For å registrere en henvendelse til vaktmester må du registrere dette via Din Side. Du kan legge inn kommentar på problemet og laste opp bilder.

Vaktmesterne våre jobber hver dag i ukedagene mellom kl.08:00-16:00. Du får hjelp så snart du kan. Du kan følge med på din egen sak via Din Side og få tilbakemelding fra vaktmester.

Merk at vaktmester kan gå inn på boligen dersom du ikke er hjemme for å fikse problemet. De har ikke mulighet til å avtale tidspunkt direkte med våre leietakere.

Ved akutte situasjoner som vannlekkasjer eller lignende må du kontakte vektertjenesten umiddelbart!

Vi gjør deg oppmerksom på at manglende varsling i slike omstendigheter blir sett på som mislighold av leiekontrakten og kan føre til at du selv blir ansvarlig for evt. skader på boligen. Har du et akutt problem kan våre vektere hjelpe deg.