Har du merket at noe er feil med din faktura eller ønsker å komme i kontakt med vår økonomiavdeling, ta kontakt med: Studentokonomi@anker.oslo.no

Jeg har fått et innkassokrav, hva gjør jeg?

Dersom din husleie har blitt registrert til inkasso vil du motta brev fra Aragorn Finans AS med betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen må betales til Aragorn Finans AS. 

Dersom du har spørsmål angående din inkassosak kan du kontakte dem pr. mail: post@aragornfinans.no eller via. telefon: 21 89 63 00

Vær obs på at dersom betalingsoppfordring fra Aragorn Finans AS  ikke blir betalt innen forfallsdato, vil Namsfogden i Oslo bli kontaktet for begjæring av fravikelse (utkastelse).