Hvis du tror du har mottatt feil faktura, vennligst kontakt økonomiavdelingen på: Studentokonomi@anker.oslo.no