Det er ikke mulig å trekke husleie fra depositumet i løpet av leieperioden.