Tjenester og gebyrer

Andre tjenester:
Pris per vask/tørk i alle våre fellesvaskeri NOK 20 Per maskin
Leie av bod, Storgata NOK 100 Per måned
Kjøp av startkit (god oppblåsbar madrass + dyne/pute) NOK 650
Salg av gardiner (gjelder kun i Storgata og Trondheimsveien) NOK 100 Per sett
Gebyrer:
Mistet/ødelagt nøkkel til leilighet NOK 400 per nøkkel
Mistet/ødelagt nøkkel til postkasse NOK 400 per nøkkel
Mistet/ødelagt vaskekort NOK 200
Tildekking/fjerning av branndetektor NOK 1500
Sperring av rømningsvei NOK 1000
Mangelfull vask av felleskjøkken NOK 500
Forsinket innlevering av nøkkel på utflyttingsdagen NOK 1000
Mangelfull vask av leilighet ved utflytt NOK 500 per time (min 1 time)
Gjensatt søppel eller annet på fellesområder NOK 500
Innlåsing av vekter NOK 800
Røyking på bolig eller fellesområdet NOK 1000

Service charges and fees

Other services :
Use of laundry (wash or dry) in all our laundrys NOK 20 Per machine
Storage rental in Storgata NOK 100 Per month
Bying a Startkit (inflatable matress and duvet/pillow) NOK 650
Curtain sale (only available for Storgata and Trondheimsveien) NOK 100 Per set
Fees:
Lost/broken key apartment/flat NOK 400 per key
Lost/broken key to mailbox NOK 400 per key
Lost/broken laundry card NOK 200
Covering/removing the smoke detector NOK 1500
Obstruction of emergency exits NOK 1000
Insufficient cleaning of the common kitchen NOK 500
Delayed submission of keys when moving out NOK 1000
Insufficient cleaning of the apartment upon moving out. NOK 500 per hour (min 1 hour)
Disposal of trash, etc. placed in common area NOK 500
Assistance from security guard if you have locked yourself out NOK 800
Smoking in the apartment or common area NOK 1000