Anker Studentbolig har i dag boliger på Ankertorget, i Trondheimsveien 37, i Wilsesgate 3 og i Københavngata 10.
Vi holder nå på med bygging av nye boliger på 2 andre steder i Oslo:

I Gøteborggata (nederst av de to markørene i kartet) åpner 133 boliger sommeren 2018.

I Sandakerveien 76 (øverst av de to markørene i kartet) bygger vi 388 nye boliger som blir ferdige i perioden 2018-2019.