GDPR Anker Studentbolig

Kjære beboer

Anker STI bruker ikke personopplysninger som er veldig sensitive, jfr. det som nevnes spesielt i loven:

 • Vi behandler ikke medisinske opplysninger
 • Vi gir ikke data til andre bedrifter i stor grad, spesielt ikke til utlandet.
 • Vi samler ikke kontaktinfo til bruk for masseutsendelser.
 • Vi sender heller ikke ut reklame til kunder.

Alle våre tredjepartsleverandører er GDPR kompatible.

Anker Studentbolig behandler likevel personopplysninger for å kunne lette behandlingsprosessen for våre beboere.

Disse vurderes som nødvendige:

 • Navn og kontaktopplysninger.
 • Fødselsnummer
 • Informasjon om studiested
 • Barn/ektefelle/samboers navn og fødselsdato

For mer informasjon, eller sletting av opplysninger vennligst ta kontakt med vårt personvernombud Alexandr Galankin på alex@anker.oslo.no eller 22997544

GDPR Anker Student Housing

Dear Resident

Anker STI does not use personal information that is very sensitive, cf. what is specifically mentioned in the law:

 • We do not process medical information
 • We do not provide data to other companies to a large extent, especially not to overseas companies.
 • We do not collect contact info for mass mailing lists. Nor do we send advertisements to customers.

All our third-party providers are GDPR compliant.

Anker Studentbolig nevertheless handles personal information to ease the administration processes for our residents. 

These are considered necessary:

 • Name and contact details.
 • Social security number
 • Information about place of study
 • Names and date of birth of spouse/partner/child.

For more information or deletion of information please contact our privacy representative Alexandr Galankin at alex@anker.oslo.no or 22997544